LOGO - Vedomostné ostrovy

O projekte

Čo sú Vedomostné ostrovy?

 • Nový unikátny projekt Nadácie Volkswagen Slovakia, na ktorého realizácii spolupracuje s Agentúrou pre vzdelanie a vedu SEA.
 • Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk s tromi dotykovými obrazovkami.
 • Ponúka množstvo vedomostí obsiahnutých v špeciálnej aplikácii a digitálnych učebniciach.
 • Špeciálna aplikácia:
  • Interaktívne vedomosti z rôznych oblastí ukryté na mape ostrova.
  • Prepojenie s využitím v praxi, vplyvom na životné prostredie, návodmi na domáce pokusy, videami a inými zaujímavosťami.
  • Vedomostné kvízy.
  • Viem, čím chcem byť – test na pomoc pri výbere budúceho povolania.
 • Digitálne učebnice:
  • Nemecký jazyk, Dopravná výchova.

Čo sú vedomostné ostrovy?

Kto sa môže zapojiť?

Koľko škôl podporíme a čo získavajú?

 • 100 základných škôl na Slovensku, v každom kraji minimálne 10 ZŠ.
 • 100 interaktívnych kioskov plných zaujímavých vedomostí a veselých testov, navyše aj test na pomoc pri výbere strednej školy.
 • Možnosť súťažiť vo vedomostných kvízoch o hodnotné ceny.
 • Bezplatné pripojenie na internet na dva roky.
 • Ktoré školy získavajú Vedomostný ostrov?
  Zistite, či vaša škola patrí medzi 100 škôl, ktoré získajú Vedomostný ostrov.
 • Pozrite si zoznam vybraných škôl

Ciele projektu

 • Podporiť inovatívne formy vzdelávania na základných školách
  • predovšetkým v oblastiach techniky, nemeckého jazyka, dopravnej výchovy, ekológie a fyziky,
  • prepájajúce teoretické poznatky s praxous kariérnym poradenstvom.
 • Rozšíriť dostupnosť IKT na školách.
 • Zlepšovať prístup k moderným metódam vzdelávania pre všetkých žiakov základných škôl.
Facebook Vedomostné ostrovy Facebook Vedomostné ostrovy