SÚŤAŽ

 

Vedomostný ostrov spestruje vyučovanie aj prestávky zaujímavými novými poznatkami na školách po celom Slovensku. Čoskoro ich čaká veľká súťaž v riešení vedomostných kvízov pripravená špeciálne pre 100 podporených základných škôl. Súťažné testovanie bude prebiehať v termíne od 15.5. do 31.5.2018. Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak vyplnením kvízu priamo na kiosku, alebo aj doma na našej webovej stránke. Pravidlá súťaže sa zobrazia po kliknutí na odkaz nižsie.

Aby sme Vám priblížili priebeh súťaže, posielame nasledovný výber z oficiálnych pravidiel súťaže:

  1. Každý žiak môže vyplniť iba jeden súťažný test. Pre účasť v súťaži je potrebné, aby sa zaregistroval na internetovom portáli www.vedomostne-ostrovy.sk/ostrov po kliknutí na ikonku súťaž, prostredníctvom prihlasovacieho formuláru, tesne pred začiatkom vypĺňania kvízu, ktorý bude k dispozícii od 15.5.2018.
  2. Každý súťažný test, ktorý bude spĺňať podmienky, bude zaradený do vyhodnotenia súťaže.
  3. Aktivita školy bude hodnotená pomerom počtu vyplnených testov k celkovému počtu žiakov na škole. To znamená, že čím viac žiakov z Vašej školy sa zapojí do súťaže (test musí byť riadne ukončený a žiak musí správne vyplniť registráciu), tým väčšiu šancu na výhru má Vaša škola!
  4. Test pre 1. stupeň bude pozostávať z 20 otázok s maximálnou dĺžkou vyplnenia 40 minút. Test pre 2. stupeň bude pozostávať zo 40 otázok s maximálnou dĺžkou vyplnenia 40 minút. Všetko je nastavené tak aby ste testovanie mohli zvládnuť aj v rámci vyučovacej hodiny.
  5. V kategóriách najúspešnejší žiaci s najvyšším počtom správnych odpovedí a najúspešnejší žiaci v jednotlivých oblastiach, sa poradie určí nasledovným spôsobom:
    • Prvým kritériom je počet správnych odpovedí.
    • Druhým kritériom je rýchlosť vyplnenia testu. To znamená, že keď bude mať viacero žiakov rovnaký počet správnych odpovedí, rozhodujúcim kritériom bude čas, za ktorý kvíz vyplní.


Vyhodnotenie bude prebiehať vždy samostatne pre 1. a 2. stupeň a súťažiť sa bude v nasledovných kategóriách:
- najaktívnejšia škola,
- najúspešnejší žiaci s najvyšším počtom správnych odpovedí,
- najúspešnejší žiaci s najvyšším počtom správnych odpovedí v jednotlivých oblastiach: technika, nemecký jazyk, ekológia a fyzika

Na úspešných žiakov a aktívne školy čakajú hodnotné ceny.

SÚŤAŽ

 

Kontakt

Helpdesk
SERVIS


  +421 917 347 677
   info@vedomostne-ostrovy.sk
   www.vedomostne-ostrovy.sk
Informácie
Nadácia Volkswagen Slovakia


   +421 2 6964 3277
   katarina.marinakova@volkswagen-groupservices.com
   www.nadacia-volkswagen.sk
Facebook Vedomostné ostrovy Facebook Vedomostné ostrovy