Kliknutím na ikonu si stiahnete manuál, ktorý potrebujete

Časté otázky

Technické problémy

 1. Koho kontaktovať v prípade poruchy zariadenia?
  Ak nenájdete riešenie v Servisnom a inštalačnom manuáli ani v sekcii Otázky a odpovede – technické (môže byť), kontaktujte prosím náš helpdesk – mailom na info@vedomostne-ostrovy.sk alebo telefonicky na +421 917 347 677. Pri nahlasovaní problému si od Vás technik bude pýtať sériové číslo kiosku.
 2. Kde nájdem sériové číslo kiosku?
  Sériové číslo kiosku nájdete nalepené na podstave samotného kiosku alebo v preberacom protokole, ktorý vám bol odovzdaný spolu s ním pri závoze.
 3. Kiosk nie je pripojený na internet , čo teraz?
  Skontrolujte prosím, či na zapojenom routeri vidíte aktívnu sieť a plnú silu signálu. Ak áno, preverte prosím, že router sa nachádza v bezprostrednej blízkosti kiosku (nie v inej miestnosti a podobne). Ak nie, preverte prosím, či ste router umiestnili na vhodnom mieste - na obvodovej časti budovy. Zariadenie je potrebné umiestniť tak, aby bol zaručený čo najlepší príjem signálu z mobilnej siete a zároveň tak, aby bol v dobrej dostupnosti kiosku.
  Ak sú všetky podmienky splnené a napriek tomu sa kiosk na internet nepripojí, skúste router reštartovať. Ak nepomôže reštart, kontaktujte prosím helpdesk.
 4. Ako reštartujem router?
  Router buď vypojte zo siete na domu cca 2 minúty alebo ho vypnite tlačidlom vypnúť a opätovne zapnite po cca 2 minútach. Nikdy nestláčajte tlačidlo reset! Router sa reštartuje do továrenských nastavení a stratí svoju konfiguráciu.
 5. Na koho sa obrátiť v prípade, že máme problém s internetovým pripojením?
  Napriek tomu, že poskytovateľ internetu je Orange, nesnažte sa riešiť problém s pripojením cez ich zákaznícku linku. Kvôli použitiu vlastnej VPS je potrebné kontaktovať helpdesk Vedomostných ostrovov.
 6. Router ukazuje plný signál, ale kiosk nefunguje.
  Zariadenie je potrebné umiestniť tak, aby bol zaručený čo najlepší príjem signálu z mobilnej siete a zároveň tak, aby bol v dobrej dostupnosti kiosku.
  Ak sú všetky podmienky splnené a napriek tomu sa kiosk na internet nepripojí, skúste router reštartovať. Ak nepomôže reštart, kontaktujte prosím helpdesk.
 7. Môžeme si zapojiť kiosk na vlastný internet?
  Bohužiaľ, zapojenie do vlastnej siete nie je možné z licenčných dôvodov. Akonáhle by boli zariadenia prekonfigurované, nemáme už na ne dosah a nedokážeme ich na diaľku spravovať.
 8. Môžeme využívať internet z kiosku na našich počítačoch?
  Nie. Komunikácia medzi routerom a internetom prebieha cez proxy server. Ak by ste si aj pripojili vaše zariadenie k routeru, bez ďalších nastavení vám internet nepôjde.
 9. Ako bezpečne vypnem kiosk?
  Manuálne vypnutie operačného systému je možné urobiť priamo cez kiosk nasledovne:
  • V bočnej lište zvoľte možnosť Manuál
  • V pravej časti okna kliknite na ikonku vypínača.
  • Zadajte heslo v tvare vo***** (***** – sériové číslo vášho kiosku)
 10. Pri vypnutí sme zadali sériové číslo ale kiosk som nevypol.
  Prosím skontrolujte či ste do kolónky heslo zadali aj vo - vo***** (***** – sériové číslo vášho kiosku). V prípade, že aj tak sa kiosk nevypne, kontaktujte prosím helpdesk.
 11. Po zapnutí nám nenabehol jeden/viacero počítačov.
  Kiosk sa zapína elektrickým impulzom. To znamená, že pre opätovné zapnutie je potrebné, aby bol vytiahnutý z elektrickej siete. Je pri tom nutné počkať cca 2 minúty k tomu, aby došlo k úplnému vybitiu aj zvyškového alebo statického napätia. Potom opätovne zapnúť do elektrickej siete a zariadenia by mali nabehnúť. Prosím preverte, či ste počkali dostatočne dlhý čas s kioskom vypojeným z elektrickej siete.
 12. Prečo nie je Dopravná výchova, fyzika a nemčina prístupná aj z domu?
  Licencie týchto softvérov sú viazané na počítač, nemôžeme ich sprístupniť prostredníctvom internetu.
 13. Vieme obraz z kiosku premietať aj na veľkú tabulu cez projektor?
  Túto možnosť kiosk neponúka. Spolu s kioskom Vaša škola získala aj dvojročnú Licenciu na softvér Mozabook kde nájdete obrovské množstvo videí, 3D modelov a obrázkov, ktoré spestria každé vyučovanie a dajú sa použiť na premietanie na tabuľu.

Otázky k projektu

 1. Kam môžem posielať svoje pripomienky a návrhy?
  Vaše pripomienky a návrhy môžete posielať emailom na: info@vedomostne-ostrovy.sk
 2. Ako môže kiosk využiť učiteľ pri príprave na vyučovanie?
  Pri každej téme, ktorá je rozoberaná v rámci obsahu Vedomostného ostrova, sa nachádza sekcia „Vyskúšaj doma“, ktorá môže slúžiť ako pekná inšpirácia k predvedeniu pokusu na hodine. Ďalšou možnosťou je využiť obsah učebníc (Dopravná výchova, Fyzika a Nemčina), ktoré sú ale prístupné len priamo na kiosku. V neposlednom rade, spolu s kioskom Vaša škola získala aj dvojročnú licenciu na softvér Mozabook, kde nájdete obrovské množstvo videí, 3D modelov a obrázkov, ktoré spestria každé vyučovanie.
 3. Ako môže Virtuálny kariérny poradca pomôcť deťom pri výbere strednej školy?
  Výsledok testu „Vieš, čím chceš byť?“ pomôže deťom uvedomiť si, ku ktorej kariérnej oblasti na základe ich odpovedí inklinujú a akým smerom by sa mali orientovať.
 4. Aké aktivity/súťaže nás čakajú počas trvania projektu?
  Počas trvania projektu prebieha množstvo aktivít na fb stránke Vedomostné ostrovy. V roku 2019 nás čaká veľká súťaž v tvorbe vedomostných tém.
 5. Chcem projekt spropagovať v regionálnych médiách. Kto mi s tým pomôže?
  Ak sa na nás obrátite, s radosťou Vám poskytneme materiály (text aj fotografie), ktoré môžete poslať ako podklad, prípadne hotový článok do médií vo Vašom regióne. Prosím kontaktujte nás na: info@vedomostne-ostrovy.sk.
 6. Ako sú deti chránené pred nevhodným obsahom na internete?
  Deti k nevhodnému obsahu na internete z kiosku nemajú prístup. Stránky sú blokované cez DNS systém. Okrem toho sme zablokovali aj stránky youtube.com, mojevideo.sk a facebook.com.
 7. Čo nájdem na stránke www.vedomostne-ostrovy.sk?
  Na stránke nájdete vzdialený prístup k Vedomostnému ostrovu so všetkými vedomosťami, testy, Virtuálneho kariérneho poradcu, informácie o projekte a v neposlednom rade aj najčastejšie kladené otázky a odpovede.

Kontakt

Helpdesk
SERVIS


  +421 917 347 677
   info@vedomostne-ostrovy.sk
   www.vedomostne-ostrovy.sk
Partneri projektu
SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu
KVANT spol. s r.o. Škola.sk, s.r.o.
Informácie
Nadácia Volkswagen Slovakia


   +421 2 6964 3277
   katarina.marinakova@volkswagen-groupservices.com
   www.nadacia-volkswagen.sk