SÚŤAŽ

Vedomostný ostrov spestruje vyučovanie aj prestávky zaujímavými novými poznatkami na školách po celom Slovensku. Pre 100 podporených základných škôl sme pripravili ďalšiu zaujímavú aktivitu v podobe súťaže, ktorá bude prebiehať od septembra až do júna. Budú v nej tvoriť vlastné vedomostné témy a tie najlepšie z nich sa dostanú do Vedomostného ostrova.

Ako sa zapojiť do súťaže?
  • Určite máte v triede veľa šikovných spolužiakov, ktorí vedia kresliť, fotiť, písať, alebo sú šikovní v nejakom predmete. Vytvorte spoločný tím alebo sa spojte celá trieda s pani učiteľkou, či pánom učiteľom a súťažte s nami!
  • Vytvorte vlastnú vedomostnú tému, pošlite nám ju, my ju vyhodnotíme a rozhodneme, či ju zaradíme do Vedomostných ostrovov. V prípade, že áno, získate od nás zaujímavé ceny. Tešíme sa na vaše výtvory.
Ako bude súťaž prebiehať?
  • Cieľom súťaže je umožniť vám, učiteľom a žiakom zo základných škôl zapojených do projektu Vedomostné ostrovy, aktívne sa podieľať na vytváraní obsahu „Vedomostných ostrovov“ pridávaním nových tém. Novú súťažnú tému môžete zamerať na jednu z oblastí technika, ekológia a fyzika alebo v nej môžte tieto oblasti skombinovať. Každá súťažná téma bude zároveň obsahovať spracovanie základnej slovnej zásoby v nemeckom jazyku rovnakým spôsobom, ako je spracovaná vo Vedomostných ostrovoch.
  • Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť súťažné žiacke tímy pod vedením učiteľa alebo učiteľky do apríla 2019 posielať vlastné vypracované témy. Každý mesiac vyberieme minimálne jednu tému, ktorá nás najviac zaujme a stane sa súčasťou Vedomostného ostrova. Na tvorcov najlepších tém čakajú každý mesiac hodnotné ceny.
  • V druhom kole v máji 2019 online hlasovaním na našej stránke rozhodnete o úplných víťazoch súťaže, ktorí vytvorili najlepšiu spomedzi pridaných tém.

SÚŤAŽ

SÚŤAŽ

SÚŤAŽ

 

Kontakt

Helpdesk
SERVIS


  +421 917 347 677
   info@vedomostne-ostrovy.sk
   www.vedomostne-ostrovy.sk
Informácie
Nadácia Volkswagen Slovakia


   +421 2 6964 3277
   katarina.marinakova@volkswagen-groupservices.com
   www.nadacia-volkswagen.sk
Facebook Vedomostné ostrovy Facebook Vedomostné ostrovy