SÚŤAŽ

SÚŤAŽ

Ako bude súťaž prebiehať?

Cieľom súťaže je umožniť učiteľom a žiakom nielen zo základných škôl zapojených do verejnoprospešného vzdelávacieho projektu „Vedomostné ostrovy“, ale aj ostatných základných škôl, aktívne sa podieľať na tvorbe „Vedomostnej omaľovánky“ vytváraním jednotlivých obrázkov.

V termíne od 25.9. do 20.10.2019 si na stránke www.vedomostne-ostrovy.sk v časti “Podklady k obrázkom na dokreslenie” vyberte jednu alebo viacero predlôh obrázkov a nechajte ich Vašim žiakov dotvoriť.

Je na Vás, či v rámci vyučovacieho procesu využijete dopredu vytvorený obrázok, ktorý súvisí s preberaným učivom a pomôže tak žiakom pochopiť preberanú látku, alebo si každý žiak vyberie svoj obrázok sám. Pri každom obrázku na stránke budú názvy tém alebo kľúčové slová, pomocou ktorých si žiaci vyhľadajú danú pomocnú tému (viaceré) alebo oblasť z témy.

POZOR! Do omaľovánok sa nemôže vpisovať text a žiaci ich nemôžu vymaľovať!

Vzniknutá omaľovánka bude v rámci projektu „Vedomostné ostrovy“ darovaná počas expedície na Madagaskar učiteľom základnej školy v Antoby Est ako učebná pomôcka.

Čo s obrázkami ďalej?

Skeny prác Vašich žiakov nám zašlite mailom na adresu info@vedomostne-ostrovy.sk.

V akých kategóriách sa súťaží?

  1. „úspešní autori súťažných obrázkov“, žiaci, ktorých diela budú zaradené do Vedomostnej omaľovánky,
  2. „autor najúspešnejšieho súťažného obrázka“, žiak, ktorého dielo získa najviac hlasov v hlasovaní na facebookovej stránke.

Čo sa posudzuje?

  1. zrozumiteľnosti vysvetlenia danej témy
  2. umelecký dojem
  3. vlastná kreativita

Tešíme sa na Vaše práce!

Kompletné znenie pravidiel nájdete v časti “Pravidlá súťaže”.

SÚŤAŽ

Facebook Vedomostné ostrovy

 

Kontakt

Helpdesk
SERVIS


  +421 917 347 677
   info@vedomostne-ostrovy.sk
   www.vedomostne-ostrovy.sk
Partneri projektu
SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu
KVANT spol. s r.o. Škola.sk, s.r.o.
Informácie
Nadácia Volkswagen Slovakia


   +421 2 6964 3277
   katarina.marinakova@volkswagen-groupservices.com
   www.nadacia-volkswagen.sk